Informacja

Bezpieczeństwo dzieci

Nasz obiekt Agat Hotel – SPA Recepcja wraz z Restauracją dbają o bezpieczeństwo dzieci i stosują procedury ich ochrony.

W związku z tym, będziecie Państwo poproszeni o okazanie dokumentów tożsamości oraz podanie danych osobowych osób małoletnich przebywających/mających przebywać́ z Wami w naszym obiekcie. Ponadto osoby nie będące rodzicami/opiekunami prawnymi będą proszeni o przedstawienie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej na pobyt z osobą nie będącą jego prawnym opiekunem w Agat Hotel – SPA Recepcja wraz z Restauracją.

Dziękujemy za współpracę i wspólne dbanie o dobro dzieci!

Podstawa prawna art. 22c ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością̨ na tle seksualnym i ochronie małoletnich.